При богородчанській філії товариства «Просвіта» була невелика бібліотека, якою могли користуватись зацікавлені в читанні громадяни. Інформацію про суспільно-політичні події краю та зовнішньо-політичні події  читаюче населення черпало з газет «Діло», «Свобода», «Новий час».
 В одноповерховому будиночку колишньої захоронки, збудованому в 1920 році (тепер вулиця Грушевського, 4) знаходився своєрідний дитячий садок. Тут сестри Мироносиці опікувалися богородчанськими дітьми.
 …Відлунали переможні залпи, відспівали трембіти – на Прикарпатті починалося будівництво нового життя. Нащадки Івана Франка, Василя Стефаника, Марка Черемшини потягнулися до світла, до знань. Жителям Прикарпаття відкрилися  двері навчальних закладів, клубів, бібліотек. Саме в будинку колишньої захоронки у 1945 році  було відкрито  районну бібліотеку. Першою завідувачкою  була Марія Миколаївна Вірстюк. Вся робота проводилась в рамках рішень Постанови „Про розвиток і відновлення народного господарства в післявоєнний період”.  В районній бібліотеці розпочали шифрувати книги і розставляти їх згідно класифікації. Сільські ж бібліотеки розставляли фонд за інвентарними номерами.  Каталогів ще не було створено.   
  В 50-60-их роках бібліотеку для дорослих  очолювала Галина Мартинівна Прокопенко,  в 70-их роках – Віра Степанівна Левандовська. Приміщення районної бібліотеки складалося з 4-х кімнат – абонемент, читальний зал, книгосховище. Штат – 4 працівники (завідувач, методист,  бібліотекар абонементу, бібліотекар читального залу.
  В 1979 році бібліотеки району були централізовані в бібліотечну систему, з того часу книгозбірня отримала статус центральної бібліотеки з єдиним бібліотечним фондом, довідково-пошуковим апаратом, централізованим комплектуванням і стала організаційно-методичним та координаційним центром для всіх бібліотек-філій району.
 Із створенням централізованої бібліотечної системи директором була Віра Степанівна Левандовська, в   1985-1987 роках    Дмитро Дмитрович Романюк. З жовтня 1987 року по даний час  бібліотечну систему району очолює Марія Богданівна Краховська. 
 Централізація сприяла посиленню пропаганди книги, розвитку інформаційного довідково-бібліографічного обслуговування читачів, покращенню матеріально-технічної бази. З  початком централізації  функціонують нові відділи: методичний, відділ комплектування і обробки літератури, відділ обслуговування користувачів. Введено нові штатні одиниці: бібліограф, бібліотекар-краєзнавець, бібліотекарі відділу комплектування, бібліотекар міжбібліотечного абонементу.
Централізація об’єднала 40 книгозбірень в єдину  централізовану бібліотечну систему.
Працівники центральної районної бібліотеки  активно популяризували літературу про життя і діяльність письменників української та світової літератури, нашого краю, літературу з питань морально-правового, естетичного виховання, суспільно-політичної, науково-природничої та сільськогосподарської тематики.          
 Бібліотекарі в той час – активні учасники єдиних політднів, семінарів для пропагандистів політосвіти, гуртків художньої самодіяльності та агітбригад.
  
В повсякденній роботі використовувалися  як традиційні, так і нетрадиційні форми. Саме  з цією метою було створено літературно-мистецьку світлицю «Чиста криниця» (1991р.), яка пізніше дістала назву «Духовна криниця» і  діє по даний час. Сюди приходять люди найрізноманітніших професій. За філіжанкою кави члени світлиці спілкуються із запрошеними гостями, обговорюють прочитані книги, цікаві події, які торкаються тої чи іншої теми засідання. Вони бувають різні: відзначення ювілеїв улюблених письменників і поетів, знаменних і пам'ятних дат у житті нашої держави, зустрічі з цікавими людьми, родинні свята. 
У 1994 році працівниками бібліотеки та членами товариства «Просвіта» створено клуб  творчої інтелігенції, метою якого було духовне, творче спілкування, залучення інтелігенції до більш активної  просвітницької роботи. Клуб інтелігенції налічував 25 осіб, керівник – Василь Бабій. На засіданнях клубу пророблялися не тільки гуманітарні питання, а й проблеми здорового способу життя, екології, ринкової економіки.
 У 1997 році на честь річниці Конституції України «скарбницю книг» перенесли в просторі і затишні зали Палацу культури. І з того часу центральна  районна бібліотека знаходиться на  третьому  поверсі районного Палацу культури.
 Сьогодні в бібліотеці працює 11 фахівців. У фондах книгозбірні  понад 28 тисяч примірників документів, якими користуються понад дві тисячі користувачів.
 Центральна районна бібліотека активно працює над організацією дозвілля своїх читачів, сприяє підвищенню їх естетичної культури, приймає активну участь в підготовці та проведенні великих театралізованих свят, літературно-музичних вечорів,  інших  заходів до відзначення загальнодержавних та народних свят, ювілейних дат письменників та видатних постатей.
 Вводяться деякі форми роботи, не притаманні бібліотеці, - виставки живопису, декоративно-прикладного мистецтва. У читальному залі районної бібліотеки, де проходять засідання літературно-мистецької світлиці, діють книжково-ілюстративні виставки, демонструються фотографії, картини, вироби народних умільців.
 Працівники бібліотеки брали активну участь у акції «Мистецтво одного села». Це дало можливість виявити творчих людей в районі, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Ці документи зберігаються в бібліотеці у фотоальбомах. З майстрами проводяться зустрічі, уроки народознавства і краєзнавства.
 Книгозбірня працює над створенням позитивного іміджу через ЗМІ, продовжує збір, систематизацію  відео, фото та друкованих матеріалів.
 В 2012 році бібліотека стала переможцем третього раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет» програми «Бібліоміст». Результатом цього стало відкриття Інтернет-центру для користувачів бібліотеки.
 Сьогодні бібліотекарі зберігають кращі традиції, опановують нові інформаційні технології, вдосконалюють послуги, дають можливість користувачам не тільки ознайомитися з духовною спадщиною держави, але й одержати найповнішу інформацію зі світового простору.
Сподіваємось, що знайомство з бібліотекою, її ресурсами і послугами буде приємним і корисним для Вас, шановні наші читачі!