"Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету” програми "Бібліоміст” (2011 рік)

 Фундацією Білла та Мелінди Гейтс обрано Раду міжна­родних наукових досліджень та обміні (ІRЕХ) для планування програми, що забезпечує доступ всіх верств населення до комп'ютерів та Інтернету в українських публічних бібліо­теках. Починаючи з 2008 року ІRЕХ успішно співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією, а також з неурядовими організаціями, щоб спільно розробити план надання доступу до Інтернету мільйонам україн­ців. Такий процес збору інфор­мації має на меті поліпшити вільний доступ до Інтернету через публічні бібліотеки, особ­ливо серед незахищених верств населення. Саме тому створена та успішно діє програма "Бібліоміст", завдяки якій близько 1600 публічних бібліотек з усієї України отримують комп'ю­терну техніку, а бібліотечні  працівники здобувають знання про те, як модернізувати бібліотечні послуги та зробити їх корис­нішими для громади. Програма сприяє: розбудові сучасної сис­теми бібліотек у співпраці з такими партнерами, як Мініс­терство культури України, Українська бібліотечна Асо­ціація, компанією "Microsoft", Агентство CШA з міжнарод­ного розвитку та Фундація Біл­ла та Мелінди Гейтс. Бібліотечна система-переможець конкурсу отримує набір обладнання: 15 комп'ю­терів з ліцензійним програмним забезпеченням, навуш­никами, вебкамери; 4 принтери та сканери; набори мережево­го обладнання. Користувачі бібліотек можуть користува­тися обладнанням безкоштовно. А бібліотекарі навчають кожного охочого працювати з комп'ютерною технікою. Самі ж бібліотечні працівники та­кож отримують право па безкоштовне навчання щодо впро­вадження нових бібліотечних послуг.

П'ять бібліотек районної системи також стали пере­можцями 3 раунду конкурсу за підсумками 2011 року. Се­ред них - Богородчанська центральна районна бібліотека, бібліотеки-філії сіл Підгір'я, Старі Богородчани, Нивочин та селища Солотвин.

В листопаді 2012 року бібліотеки-філії отримали комп’ютери: 2 - Підгірська, 3 - Старобогородчанська, 2 - Нивочинська, 3 - Солотвинська; центральна районна бібліотека – 5. 

В грудні відбулося урочисте відкриття центрів безкоштовного доступу до мережі Інтернет.