Інтернет-центр відкритий у грудні 2012 року в рамках проекту програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням доступу до Інтернету» і став важливим складником інформаційних ресурсів бібліотеки. До наявних друкованих ресурсів бібліотеки додалися електронні повнотекстові видання, доступні через мережу Інтернет.
Перевага в одержанні послуг центру надається користувачам з метою: навчання, їх професійного росту, популяризації наукових досліджень з різних галузей знань, ознайомлення з документами у сфері міжнародної політики, кращими зразками світової культури та літератури.
Інтерент-центр надає можливість безкоштовного доступу до мережі Інтернет, навчання комп’ютерної грамотності, кваліфікованої допомоги бібліотекарів у пошуку інформації в мережі Інтернет.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРОМ

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

- замовити час роботи в Інтернет-центрі особисто; 
- отримати консультацію працівника Інтернет-центру щодо роботи з комп’ютером та користування мережею Інтернет;
- користуватися ресурсами Інтернет-центру протягом 1 год. У випадку відсутності черги можливе продовження часу користування;
- листуватися за допомогою електронної пошти, спілкуватися у чатах та брати участь у дискусійних форумах;
- отримувати (завантажувати) файли з файлових архівів та веб-серверів Інтернету;
- роздрукувати потрібну інформацію;
- сканувати документи;
- оволодіти навиками роботи в мережі Інтернет (групове, індивідуальне навчання);
- отримати списки Інтернет-сайтів, вебліографічні покажчики з актуальних тем тощо.

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

- при першому відвідуванні ознайомитись з правилами роботи Інтернет-центру;
- дозвіл на роботу надається при погодженні з правилами;
- провести попередній запис у працівника Інтернет-центру;
- перед початком роботи повідомити про вид потрібних послуг та тематику інформаційного запиту;
- при появі збоїв у роботі комп’ютера зразу ж повідомити про це працівників Інтернет-центру.

КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- при використанні Інтернету порушувати закони авторського права;
- інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернету або з власних дисків на комп’ютери в Інтернет-центрі;
- зберігати на жорсткому диску особисті файли;
- використовувати Інтернет для комерційних справ (продажу, купівлі, реклами товарів та послуг тощо);
- користуватися Інтернет-іграми, розвагами;
- знищувати, додавати чи модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали;
- порушувати правила роботи користувачів в Інтернет-центрі (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів);
При відділі інформаційних технологій створено пункт доступу громадян до офіційної інформації (ПДГ) згідно проекту УБА та Програми сприяння парламенту ІІ.
В ПДГ ви можете:
* отримати вільний доступ до сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування;
* пройти навчання методиці пошуку інформації на сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування;
* отримати консультації з методики пошуку офіційної інформації;
* отримати інформацію та консультації працівників відділу згідно вашого запиту.